ماشین آلات دریافت ، درجه بندی و بسته بندی سیب زمینی

دریافت، خاک گیری، برسینگ، شستشو، خشک کن، درجه بندی، ضد جوانه، بانکرهای ذخیره موقت و انواع بسته بندی با اوزان مختلف در کیسه، توری، گونی و ...

ماشین آلات دریافت، درجه بندی و بسته بندی سیب زمینی


ماشین آلات دریافت، درجه بندی و بسته بندی سیب زمینی


ماشین آلات دریافت، درجه بندی و بسته بندی سیب زمینی


ماشین آلات دریافت، درجه بندی و بسته بندی سیب زمینی