خط آماده سازی و بسته بندی سبزیجات برگی: سبزیجات معطر و سبزی سالاد