خط تولید و بسته بندی انواع میوه و سبزی خشک

خط تولید و بسته بندی انواع میوه و سبزی خشک شامل :دریافت،شستشو و آماده سازی،بلانچینگ،خشک کردن(نواری،تونلی و ...)،جدا سازی، آسیاب و بسته بندی